Logo

Samorządowe Liceum im. C.K. Norwida w Stalowej Woli

02
wrzesień
2019

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano rok szkolny 2019/2020 i jednocześnie szkoła rozpoczęła nową kartę swojej historii – Zespoł Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli przekształcił się w Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Przed wakacjami pożegnaliśmy panią wicedyrektor i jednocześnie nauczycielkę języka polskiego, panią Irenę Kutyłę, którą zastąpiła nowa pani wicedyrektor, Monika Ciołkosz.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie klas drugich i trzecich liceum oraz pierwszych po gimnazjum i po szkole podstawowej. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Marek Czopor, który przywitał serdecznie wszystkich uczniów oraz nawiązał do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas uroczystości szczególnie ciepło zostali przywitani uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w naszym liceum. Na zakończenie bracia zakonni Robert Kozłowski i Wojciech Sokołowski udzielili błogosławieństwa wszystkim zebranym. Następnie uczniowie udali się na pierwsze powakacyje spotkania z wychowawcami.

 

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom wielu sukcesów.

3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

-23

dni

20

godzin

58

minut

22

sekund

Najnowsze galerie