Logo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli

08
październik
2018

Olimpiada Cyfrowa

Olimpiada Cyfrowa

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie Cyfrowej proszone są o osobisty kontakt:
mgr Bogusław Gorczyca, sala 104 A – do 25 października 2018 r.

https://olimpiadacyfrowa.pl

Cele Olimpiady Cyfrowej:

weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych;
podnoszenie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych;
promocja idei świadomego użytkowania nowych mediów, odbierania informacji w sposób krytyczny, rozumienia języka mediów, budowania wizerunku i relacji w sposób przemyślany, przestrzegania standardów etycznych i dbania o swoje bezpieczeństwo; kreatywności, umiejętnego odbierania, przetwarzania i tworzenia komunikatów z użyciem nowoczesnych narzędzi oraz prezentowania efektów swojej pracy, rozumienia prawnych i ekonomicznych aspektów działania mediów;
wsparcie wybitnie zdolnych uczniów, zainteresowanych mediami, obiegiem informacji, jej odbiorem, przetwarzaniem i tworzeniem oraz promocja ich dokonań;
przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należy wzrost roli informacji i wykorzystywanie nowych technologii we wszystkich dziedzinach życia;
zainteresowanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacją medialną, informacyjną i cyfrową i uświadomienie jej znaczącej roli w procesie kształcenia;
dążenie do ukonstytuowania edukacji medialnej jako pełnoprawnego przedmiotu obowiązującego w programie nauczania na IV etapie edukacyjnym.

DO WAKACJI 2019 POZOSTAŁO

3

dni

16

godzin

35

minut

44

sekund

Najnowsze galerie