Logo

Samorządowe Liceum im. C.K. Norwida w Stalowej Woli

Historia 1998-2008

1 września 1998 r. jest dla Polaków zawsze datą podniosłej uwagi. Data ta spina przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Przypomina pamięć o tragicznym roku 1939 i bohaterach, dzięki którym dziś jesteśmy wolni. Ale także nasuwa myśl o przyszłej Polsce, dla której młodzi obywatele dziś rozpoczynają naukę. 

I właśnie ta myśl o przyszłym kształcie Rzeczypospolitej zgromadziła na rozpoczęciu roku w nowo tworzonym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 tak wielu znakomitych gości. Ludzi, którym losy oświaty w naszym mieście są drogie i którzy z sympatią i entuzjazmem odnosili się do idei utworzenia nowej placówki szkolnej.

Przybyli: 

 • Wicewojewoda tarnobrzeski: Michał Rutkowski,
 • Prezydent Stalowej Woli: Alfred Rzegocki,
 • Wiceprezydent: Stanisław Ciosek,
 • Inspektor: Jolanta Krzyżek,
 • Przewodniczący Związku Światowego Koła Żołnierzy AK: Bolesław Maślach,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowa UM: Edward Dymek.

 

Przybyłych gorąco powitał dyrektor placówki Janusz Zarzeczny.

 

Goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których przeważały słowa sympatii, zachęty i uznania, że w tak krótkim terminie udało się zorganizować Liceum Samorządowe. W pięciu oddziałach znalazło miejsce 170 uczniów klas pierwszych. Do pracy w liceum przystąpiło 24 pedagogów, w tym 15 ze Szkoły Podstawowej nr 11. Do dyspozycji uczniów jest sala komputerowa, dwie sale gimnastyczne, siłownia, basen. W trakcie organizacji są pracownie przedmiotowe. Młodzież objęła w posiadanie II piętro drugiego budynku dydaktycznego. Wychowawcami klas zostali:

 • I a – Barbara Małek,
 • I b – Marek Chapski,
 • I c - Irena Kutyła,
 • I d – Eliza Puczkowska,
 • I e – Bożena Smutek.

25.09.1998 r. – ZSO Nr 2 zaszczyca swoją obecnością wiceminister 

Wiceminister Edukacji Narodowej Irena Dzierzgowska dokonuje wpisu do kroniki szkoły:

„Z zachwytem, z szacunkiem dla dokonań szkoły i z nadzieją, że zrobicie Państwo reformę systemu edukacji”.

14.10.1998 r. Uroczystości Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Uroczystość ta odbyła się w Zespole Szkól Ogólnokształcących bardzo hucznie. Po południu nauczyciele, rodzice i przedstawiciele uczniów zgromadzili się na części oficjalnej, oraz koncercie przygotowanym przez wiele różnych grup uczniowskich – od zerówki do licealistów. Na spotkanie przybyła kurator Grażyna Janik, która wspólnie z nami uczestniczyła w uroczystościach.

Szesnastu wyróżniających się nauczycielom przekazana została nagroda dyrektora szkoły. Nauczycielki Elżbieta Walczyk i Marianna Maciej dzień wcześniej otrzymały z okazji święta Nagrodę Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Elżbieta Walczyk otrzymała dodatkowo Brązowy Krzyż Zasługi, a Maria Szumilak – Medal KEN.

SZKO__A1 

Maria Szumilak otrzymuje Medal KEN z rąk dyrektora szkoły 

12.03.1999 r. Otwarcie pracowni komputerowej

Otwarcie miało bardzo uroczysty przebieg. Dyrektor placówki Janusz Zarzeczny wyraził radość z powodu obecności wielu gości m.in. wiceprezydent Stalowej Woli Stanisława Ciska, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia UM Edwarda Dymka wraz ze współpracownikami, a także gwardiana klasztoru – ojca Stanisława Szczepana Króla, który poświęcił pracownię. Zanim to jednak nastąpiło przecięcia wstęgi dokonał wiceprezydent.  

SZKO__A3SZKO__A2 

Otwarcia pracowni dokonuje wiceprezydent Stanisław Cisek Poświęcenie sali komputerowej przez o. gwardiana S. Sz. Króla 

17.03.1999 r. PSP Nr 11 dostaje list z podziękowaniami od Ojca Świętego z Watykanu

„W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II dziękuję za życzenia nadesłane przez uczniów klas I- IV PSP Nr 11 w Stalowej Woli z okazji 20-lecia Pontyfikatu. Ojciec Święty, wdzięczny za modlitwę w Jego intencji, uprasza dla wszystkich potrzebne łaski i z serca błogosławi. Łączę wyrazy szacunku Mons. Pedro Lopez Quintone Asesor ”. 

 
01.09.1999 r. Inauguracja nowego roku szkolnego

W Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 2 (Gimnazjum Nr 4, PSP Nr 11 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące) rozpoczął się nowy rok szkolny. Będzie to rok szczególny ze względu na wprowadzoną w życie reformę oświaty. Nowy rok szkolny, nowy ustrój szkoły i nowi uczniowie. Po sześciu latach szkoły podstawowej - trzyletnie gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum jego absolwent będzie miała do wybory trzy lata liceum profilowanego bądź dwa lata szkoły zawodowej po skończeniu, której będzie mógł pogłębić swoją widzę w dwuletnim liceum uzupełniającym. Nauka zarówno w liceum profilowanym jak i uzupełniającym kończy się egzaminem maturalnym. 

14.10.1999 r. Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Stalowej Woli na uroczystym spotkaniu władz z wyróżnionymi nauczycielami pracującymi w stalowowolskich szkołach. Najbardziej uroczyście było, gdy pięcioro naszych nauczycieli zostało uhonorowanych przez władze miasta. Nagrody te otrzymali: Anna Jabłońska, Ewa Jaśkowska, Czesława Krystkowiak, Jolanta Kuryło, Barbara Małek i Janusz Zarzeczny. Sympatycznym akcentem jest również wręczenie Złotej Odznaki „Zasłużony dla oświaty” naszemu wieloletniemu przewodniczącemu Komitetu Rodzicielskiego Edwardowi Błażejewskiemu. Honorowe Krzyże Zasługi otrzymali też: Marianna Maciej, Halina Wojciechowska. Cieszymy się, że nasi nauczyciele zostali docenieni i szczerze im gratulujemy. 

20.12.1999 r. „Wigilijna modlitwa człowieka końca wieku” – SLO

Przemiłą, kameralną uroczystość opłatkową zorganizowała pani Irena Kutyła i jej kółko polonistyczne. Licealiści uchwycili atmosferę niepokoju i rozterek, jakie niesie kończący się rok i wyszli z modlitwami, życzeniami wiary, nadziei i miłości. Recytacji towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczna. Fali wzruszenia nie oparli się także zaproszeni goście – władze miejskie i oświatowe reprezentowali wiceprezydent miasta Stanisław Cisek wraz z Jolantą Krzyżek. Goście i nauczyciele wylosowali dla siebie serduszka z życzeniami. Na koniec wszyscy profesorowie przełamali się opłatkiem ze swoimi wychowankami. 

24.06.2000 r. Zakończenie roku szkolnego 1999/2000

Nadszedł czas na pożegnania. Zakończenie roku szkolnego przebiegało w obecnym roku w kilku grupach wiekowych. Oddzielnie pożegnały się ze szkołą: klasy szóste – kończące szkołę podstawową, klasy I – III, klasy pierwsze gimnazjum i klasy licealne. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wiele było nagród książkowych za wyniki w nauce i zachowanie. Największe brawa uzyskał uczeń kl. I „e” gimnazjum Mariusz Matuła, który na koniec roku uzyskał średnią 6,0. Sztandar Szkoły Podstawowej Nr 11 ośmioklasiści przekazali młodszym kolegom z klas piątych. Po oficjalnym zakończeniu uczniowie pożegnali się z wychowawcami, którzy wręczyli świadectwa i życzyli wszystkim słonecznych wakacji.

SZKO__A4 

Sztandar PSP Nr 11 ośmioklasiści przekazali młodszym kolegom z klas V 

01.09.2000 r. Odłączenie się PSP Nr 11

Od 1 września 2000 roku zaczęła samodzielnie funkcjonować Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. „Szarych Szeregów”, która wyodrębniła się z ZSO Nr 2 w Stalowej Woli. W „nowym” zespole pozostały dwie szkoły: Gimnazjum Nr 4   i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące.

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.
Łam, czego rozum nie złamie.” 

Obydwa te wersy Adama Mickiewicza stały się drogowskazem dla młodzieży  w nowym roku szkolnym. Rozpoczęła się ona tradycyjnie o godzinie 1000 dal uczniów gimnazjum, o godzinie 1100 dla licealistów. Były: spotkania z koleżankami, kolegami, wychowankami; chwile zadumy nad smutną datą dla Polski 61 rocznicą napaści Niemców na nasz kraj; życzenia jasności umysłów w murach tej szkoły, złożone uczniom przez dyrektora szkoły Janusza Zarzecznego i zaproszonych gości.

12.10.2000 r. Internet wyzwaniem

Stalowowolskie Gimnazjum Nr 4, podobnie jak 250 innych gimnazjów w województwie podkarpackim, wzbogaciło się o pracownię komputerową dzięki ogólnopolskiemu programowi „Internet w każdym gimnazjum”. Witając przybyłych gości dyr. Janusz Zarzeczny podkreślił, że zorganizowanie wojewódzkiego otwarcia pracowni komputerowej w stalowowolskim Gimnazjum Nr 4 jest wielkim wyróżnieniem dla szkoły. 

14.10.2000 r. Dzień Edukacji Narodowej 

Uroczystą akademię z okazji dnia nauczyciela rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, wręczając wyróżniającym się w pracy pedagogom dyplomy uznania i kwiaty. Byli to nauczyciele: pani wicedyrektor Marianna Maciej, Teresa Oleszek, Dorota Teśniarz, Elżbieta Węgiełek, Jolanta Łyczakowska, Eliza Puczkowska i Bogusław Wołoszyn. Dalszą część imprezy przygotował Samorząd Uczniowski SLO pod kierunkiem pani Ireny Kutyły. Był to koncert życzeń dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Piosenki śpiewali uczniowie SLO. 

19.10.2000 r. Nauczyciele stalowowolscy wyróżnieni w 2000 roku

Nagrodę Kuratora za wzorcowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali: 

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi – Teresa Korzeniowska, Bożena Smutek,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, oświaty i wychowania – Tadeusz Juśkiewicz.

24.06.2001 r. Jak minął rok 

Koniec nauki w nowym roku szkolnym skłania do rozliczeń, podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość. Niech dowodem naszej wspólnej pracy, nauczycieli i uczniów, będą te zdjęcia: 

SZKO__A5 

III miejsce na licealiadzie koszykarskiej
Monika Frączkiewicz, Jolanta Kurlej (SLO), mgr Jolanta Figurniak

SZKO__A6 

Uczniowie SLO uczestniczyli w zawodach pływackich,
od lewej: A. Kulczyk, G. Frączek, P. Wroński, T. Szumilak, Z. Bednarczyk,
D. Górz, Ł. Piwnicki, M. Stala, M. Butryn, pan Tomasz Koluch, Paulina Gorczyca

03.09.2001 r. Inauguracja roku szkolnego 2001/2002

W poniedziałkowy pochmurny poniedziałek młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli przybyła, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2001/02. Najpierw mury szkoły przywitali uczniowie Gimnazjum Nr 4, bo już o godzinie 800. Po nich mieli inaugurację starsi koledzy, uczęszczający do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Już drugi rok szkolny ZSO Nr 2 funkcjonuje w składzie dwóch szkól ponadpodstawowych: gimnazjum i liceum. Rok wcześniej, bo 1 września 2000 roku, z ZSO Nr 2 wyodrębniła się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. „Szarych Szeregów”, która obecnie samodzielnie egzystuje.

Uroczyste spotkanie, uczniów, nauczycieli, wychowawców, katechetów rodziców pierwszy dzień nauki rozpoczął dyr. ZSO Nr 2 mgr Janusz Zarzeczny. Bardzo serdecznie powitał wszystkich zebranych, pożegnał dwie panie wicedyrektorki; mgr Wiesławę Świecę i mgr Mariannę Maciej, które zrezygnowały z pełnionych funkcji i gorąco im podziękował za wieloletnią współpracę. Po chwili przedstawił nowych wicedyrektorów mgr Irenę Kutynę i mgr Marka Teśniarz, których powołał na te stanowiska. Życzył im owocnej współpracy ze wszystkimi pracownikami szkoły. Następnie powitał w gronie pedagogów nowo zatrudnionych nauczycieli i życzył im satysfakcji z pracy w nowej szkole.  

W trakcie swojego wystąpienia dyrektor ZSO Nr 2 przypomniał ważne dla nas, Polaków, rocznice przypadające w sierpniu i we wrześniu. Mówił o 21 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej oraz 62 rocznicy wybuch II wojny światowej, według mgr Janusza Zarzecznego każdy młody Polak powinien znać te daty i wydarzenia oraz ich znaczne dla całego narodu i współczesności. Jednak uczniowie powinni pamiętać, że każdym dniem swojej solidnej nauki pracują na swoją przyszłość, rodzin i Ojczyzny. Jest to tym ważniejsze, że jesteśmy w trakcie zmian systemu oświaty w Polsce. Trwa reforma edukacji i wkrótce maturzystów czeka próbna nowa matura, a uczniów trzecich klas gimnazjum próbny egzamin. W związku z tym dyrektor szkoły złożył licealistom i gimnazjalistom życzenia wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i miłych chwil spędzonych w gronie przyjaciół w murach tej szkoły. Do serdecznych życzeń dołączył się przedstawicie Rady Rodziców, a błogosławieństwa całej społeczności szkolnej udzielił o. P. Kwiatek.

20.09.2001 r. Kwiatkowski na cokole

Uroczyste odsłonięcie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Gdyni i Stalowej Woli, zgromadziło w czwartek 20 września pokaźną liczbę ważnych gości i mieszkańców miasta. Program słowno-muzyczny został przygotowany przez uczniów Liceum Samorządowego.

13.10.2001 r. Dzień Edukacji

Święto Nauczyciela jest obchodzone 14 października jednak w obecnym roku szkolnym uroczysta akademia z tej okazji odbyła się 13.10.2001 r. o godz. 1800 pod hasłem: „Aby innych zapalać, trzeba samemu płonąć”. Rozpoczęła się wystąpieniem dyr. Janusza Zarzecznego, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta. Skierował je do: nauczycieli, wychowanków, pedagogów, pracowników administracji, służby zdrowia i obsługi. Życzył wszystkim: zdrowia, szczęścia, satysfakcji, z wykonywanej pracy i dużo pogody ducha w codziennej pracy z uczniami. Następnie nagrodzonym przez siebie nauczycielom wręczył pamiątkowe dyplomy. Uhonorowani nagrodą Dyrektora Szkoły zostali: p. E. Jaśkowska, p. E. Grzegorczyk, p. C. Zarzycka, p. M. Teśniarz, p. K. Skwarek, p. D. Ciozda, p. B. Gorczyca, p. J. Kot, p. T. Juśkiewicz, p. J. Figurniak, p. A. Brzeziński. Dyrektor Janusz Zarzeczny poinformował zebranych, że p. Elżbieta Węgiełek i p. Elżbieta Piwnicka zastały wyróżnione nagrodami Prezydenta Miasta.

25.10.2001 r. Szkolne centrum informacji

Biblio – i medioteka. Uroczyste otwarcie nowej biblioteki odbyło się z udziałem Jolanty Krzyżak z wydziały oświaty UM i przedstawiciel miejskich mediów. Szkołę reprezentowali dyrektor ZSO Nr 2 Janusz Zarzeczny; wicedyrektorzy: Irena Kutyła (LO), i Marek Teśniarz (Gimnazjum), oczywiście pracownice biblioteki, a także spora grup uczniów. Pomieszczenie nowej biblioteki poświęcił proboszcz a zarazem gwardian klasztoru Kapucynów Bolesław Konopka.

22.11.2001 r. Premier sponsorem

Osiemnastu najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego przyznano stypendia prezesa Rady Ministrów. Z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego stypendium otrzymała Agata Jabłońska.  

22.12.2001 r. Boże Narodzenie

Spotkanie opłatkowe w ZSO Nr 2 w Stalowej Woli odbyły się w dwóch grupach wiekowych, o godzinie 900 gimnazjaliści spotkali się z wychowawcami, nauczycielami i katechetami na wspólnej uroczystości. Wieczór kolęd rozpoczął się odczytaniem przez pana B. Wojtaka fragmentu o narodzenie Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg. Św. Łukasza. Uczniowie liceum gimnazjum przygotowali oprawę literacko – muzyczną. 

SZKO__A7 

Śpiewa Sylwia Kosierb (III „g”), a na skrzypcach gra Jolanta Woźniak (III „a”) 

Licealiści przybyli do szkoły o godzinie 10:00, aby wysłuchać i obejrzeć występów przygotowanych przez swoich rówieśników z SLO. Przepiękne recytowanie wierszy o tematyce świątecznej zbliżyły nastrojowo słuchaczy do chwili bardzo uroczystej, złożenia sobie nawzajem życzeń podzielenia się opłatkiem. Składanie świątecznych życzeń i łamanie się opłatkiem: o. P. Nowak  i wicedyrektor M. Teśniarz

27.01.2002 r. Studniówka

Po kilkutygodniowych przygotowaniach, pełnych stresów przymiarek, a zarazem niesamowitych emocji, nadszedł wreszcie ten upragniony dzień. Imprez rozpoczęła się w „Arkadii” o godzinie 1800. Przy orkiestrze bawiło się 300 uczniów 100 gości, w tym przedstawiciele władz miejskich. Bal był szczególny uczestniczył pierwszy rocznik Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, który będzie zdawał egzamin dojrzałości w tej cztery lata temu powstałej szkole. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz, które reprezentowali wiceprezydent Stanisław Cisek i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Koralewski. Nieśmiało i nieco niepewnie, „taniec dorosłości”  rozpoczęli uczniowie kl. IV „a” SLO, których „na parkiet” wprowadziła wychowawczyni mgr Barbara Małek

SZKO__A9 

mgr Barbara Małek rozpoczyna poloneza 

SZKO__A10 
Wychowawczyni kl. IV „c” mgr Irena Kutyła,
jako jedyna z wychowawców, tańczyła całego poloneza ze swoją klasą 

SZKO__A11 
Wychowawczymi kl. IV „d” mgr Eliza Puczkowska,
tanecznym krokiem wiedzie swoich podopiecznych

W części oficjalne głos zabrali:

SZKO__A12 
Dyrektor szkoły mgr Janusz Zarzeczny

 

SZKO__A13

Pan Stanisław Cisek wiceprezydent Stalowej Woli

Po części oficjalnej uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, rodzice usiedli do stolików. Kolacja stanowiła jednak krótką przerwę, bowiem tuż po niej orkiestra, stając na wysokości zadania zaczęła grać stare przeboje, które uświetniły młodość rodziców maturzystów, przeplatane z muzyką młodzieżową. Na parkiecie bawili się wszyscy. Nauczyciele i uczniowie, w szkole dwa światy, w trakcie balu stanowili jedność. 

SZKO__A14

Taneczny „sojusz” profesorsko – uczniowski (pani E. Puczkowska, p. I Kutyła, p. B. Małek

Podczas tego wieczoru uczniowie mili okazje poznać swoich pedagogów z zupełnie innej strony niż w szkole. Uczniowie zobaczyli, że ich nauczyciele to tacy sami ludzie, jak ich wychowankowie, którzy lubią się bawić i korzystać z życia. Zabawa była wspólna, szalona, do białego rana.

12.03.2002 r. Sala jak hala 

W ZSO Nr2 przy ul Wojska Polskiego powstaje nowoczesna hala sportowa. Służyć ona będzie nie tylko uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz samorządowemu „ogólniakowi’, ale pełnić ma również funkcję środowiskową. Korzystać z niej będą mieszkańcy wielkiego osiedla Młodynie nie dysponującego do tej pory żadnym obiektem sportowym. Inwestorem tego obiektu jest samorząd miejski.

06.06.2002 r. „To był dobry rocznik” – uważa dyrektor szkoły

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli pożegnało pierwszych w swej historii absolwentów. 161 maturzystów z pięciu klas odebrało świadectwa. 19 miało czerwony pasek.W to popołudnie w murach szkoły po raz ostatni pojawili się wszyscy uczniowie klas czwartych SLO w Stalowej Woli, aby odebrać dyplom dojrzałości. Przegnanie było szczególne, gdyż to pierwsi absolwenci tego liceum.

Zaproszeni goście przybyli w komplecie:

 • Przewodniczący Rady Miasta – J. Koralewski,
 • Prezydent – A. Rzegocki,
 • Wiceprezydent – S. Cisek,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty – E. Dymek,
 • Przewodniczący Rady Rodziców – E. Błażejewski,
 • Redaktor „Sztafety” – P. Jackowski i telewizja miejska,
 • Władze Miasta.

SZKO__A15

Dyrektor SLO p. J. Zarzeczny w towarzystwie władz Stalowej Woli;
S. Cisek, J. Krzyżek, A. Rzegocki, J. Koralewski, E. Dymek (od lewej)

13.06.2002 r. Komers

W upalne czerwcowe popołudnie o godzinie 17:00 w klubie „Planeta” uroczyście odtańczonym polonezem rozpoczął się bal absolwentów gimnazjum. Delegacje wszystkich klas III wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.

SZKO__A16

Uczniowie trzecich klas gimnazjum tańczący poloneza 

Po uroczyście odtańczonym polonezie głos zabrał dyrektor szkoły Janusz Zarzeczny, który życzył absolwentom gimnazjum wspaniałej, szampańskiej zabawy.

 SZKO__A17 
Dyrektor Szkoły p. Janusz Zarzeczny rozpoczyna bal 

Wodzirej przez cały czas doskonale bawił młodzież i zagrzewał do tańca. Organizował różne konkursy wśród gimnazjalistów. Bal zakończył się w doskonałym nastroju. Nie było ekscesów, chuligaństwa tylko zabaw kulturalnych ludzi. 

21.06.2002 r. Koniec roku szkolnego

W czerwcowy upalny dzień w trzech grupach wiekowych odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godzinie 1000 rozstali się z nauczycielami, wychowawcami i katechetami uczniowie drugich i trzecich klas liceum. Godzinę później odebrali swoje świadectwa i udali się na zasłużony odpoczynek gimnazjaliści kończący drugą i pierwszą klasę. Najbardziej uroczyste było przegnanie absolwentów gimnazjum. 

Te uroczyste chwile rozpoczęła przewodnicząca SU gimnazjum, która podziękowała trzecioklasistom za czas wspólnie spędzony w murach szkoły. Życzyła im szczęścia w dalszym zdobywaniu wiedzy i miłego wspominania pobytu w szkole. 

Gratulacjom i słowom uznania dla uczniów nie było końca. Dyrektor szkoły złożył serdeczne podziękowania nauczycielowi gimnazjum
mgr Tadeuszowi Juśkiewiczowi, który po 35 latach pracy w charakterze nauczyciela historii odchodzi na emeryturę.

SZKO__A18

Pan T. Juśkiewicz w pełni zrealizował słowa Aleksandra Kamińskiego, że wtedy życie jest coś warte, jeśli jest służbą. A służył zawsze wsparciem, dobrym słowem i uśmiechem swoim uczniom i młodszym kolegom z pracy. Z rąk wychowawców, którzy pomagali dyrektorowi przy wręczaniu dyplomów, najlepsi gimnazjaliści otrzymali nagrody książkowe za wyniki w nauce, wzorcowe zachowanie, sportowe osiągnięcia, najlepsze lokaty i wyróżnienia w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

SZKO__A21

J. Leśniak III „e” odbiera nagrody z rąk wychowawczyni
K. Skwarek i dyrektora J. Zarzecznego 

SZKO__A22

J. Świeca III „e” przyjmuje gratulacje i książkę
za wzorcowe zachowaniei bardzo dobre wyniki w nauce

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy II „f” gimnazjum. 

02.09.2002 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.

Trzeci rok funkcjonuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli rozpoczął się uroczystością inauguracyjną dla uczniów gimnazjum o godzinie 1000 a dla licealistów godzinę później. Był duszny i nieco pochmurny poranek, gdy uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, by wysłuchać przemówienia Dyrektora Szkoły. Powitał on gorąco zabraną młodzież, nauczycieli, katechetów i wszystkich pracowników szkoły. Przedstawił gimnazjalistom nowo zatrudnionych pedagogów. 

Następnie p. Janusz Zarzeczny mówił o przypadającej w sierpniu 22 rocznicy podpisania porozumień w Stoczni Gdańskiej oraz 63 rocznicy wybuch II wojny światowej (1 września). Dyrektor stwierdził, że zarówno gimnazjaliści jak i licealiści powinni poznać historię i uczyć się wyciągać z niej wnioski na dalsze swoje życie. 

Życzył wszystkim zebranym uczniom wspaniałych osiągnięć w zdobywaniu wiedzy, wiernych przyjaźni i miłych chwil spędzonych w szkole. 

Do tych życzeń dołączył się przewodniczący Rady Rodziców p. Edward Błażejewski, a błogosławieństwa bożego całej społeczności uczniowskiej i pedagogom udzielił brat Piotr Borys

Po uroczystości uczniowie udali się do klas lekcyjnych, aby zapoznać się z nowym podziałem godzin i obowiązkami w nowym roku szkolnym.

22.09.2002 r. Dobroć doceniona 

Brat Piotr Nowak uhonorowany tytułem „Życzliwy Roku 2002”. Siedemnastoosobowa kapituła złożona z dziennikarzy i młodzieży, dokonująca wyboru najżyczliwszego mieszkańca Stalowej Woli w roku 2002, nie miała wątpliwości. Ów tytuł otrzymał brat Piotr Nowak, który do czerwca pełnił duszpasterską posługę w rozwadowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów oraz był katechetą w ZSO Nr 2.  

19.09.2002 r. Hala marzeń – Zapach Europy

Zespól Szkół Nr 2 wzbogacił się w obiekt sportowy, którego pozazdrościć mogą nie tylko inne szkoły, ale także wiele klubów w całym kraju. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele WF, a przede wszystkim sami uczniowie ZSO Nr 2 od dawna marzyli o takiej hali sportowej. W końcu marzenia stały się rzeczywistością. Obiekt jest naprawdę wspaniały. Już sam wygląd robi na każdym wrażenie, a jeszcze większe, gdy zaglądniemy do środka.

sala1 

sala2

sala3

  sala4

Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej rozpoczęła się o godzinie 11 00. Przybyłych na tą uroczystą chwilę serdecznie powitała uczennica kl. III „e” liceum. Następnie uczeń kl. IV „c” powiedział, że to szczególe wydarzenie w życiu społeczności szkolnej, rozpocznie się tradycyjnie – poprzez przecięcie wstęgi. O wykonanie tej zaszczytnej czynności poprosił:


 • Prezydenta Stalowej Woli pana Alfreda Rzegockiego,
 • Przewodniczącego Rady Miasta Stalowa Wola pana Jacka Koralewskiego,
 • Wicestarostę pana Sylwestra Piechotę,
 • Dyrektora ZSO Nr 2 pana Janusz Zarzecznego,
 • Przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego liceum Grzegorza Frączka.
 •  

SZKO__A23

Prezydent Stalowej Woli przecina jako pierwszy wstęgę

SZKO__A24 
Dyrektor Szkoły dokonuje uroczystego aktu 

SZKO__A25  
W imieniu uczniów przeciął wstęgę Grzegorz Frączek

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie sali, o które poproszono o. gwardiana Bolesława Konopkę.  

SZKO__A26 
Poświęcenie sali przez o. gwardiana Bolesława Konopkę 

Gdy wszyscy uczestnicy spotkania zajęli swoje miejsca kolejno przemawiali: Dyrektor SZO Nr 2 mgr Janusz Zarzeczny, Prezydent Stalowej Woli pan Alfred Rzegocki.

Następnie nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy przez stalowowolskiego prezydenta dyrektorowi szkoły.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie przez dyrektora Janusza Zarzecznego pani Irenie Kutyle medalu „Komisji Edukacji Narodowej”. Obecna przy tym była pani Elżbieta Walczak, która była inicjatorem odznaczenia koleżanki.

SZKO__A27 
Wręczenie medalu „Komisji Edukacji Narodowej” p. Irenie Kutyle 
przez p. Janusz Zarzecznego. Pani Elżbieta Walczyk asystuje 

Następnie licznie zgromadzeni goście byli światkami części artystycznej spotkania po, której uczennica ZSO Nr 2 poprosiła gości o złożenie swoich podpisów w kronice szkolnej.

23.01.2003 r. Pokazali siłownię i... 

Wiceprezydent Stalowej Woli Janusz Cisek gościł w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym. Została mu zaprezentowana nowa siłownia, nowoczesna pracownia multimedialna oraz Szkolne Centrum Biblioteczno – Informacyjne. 

SZKO__A28 
Wiceprezydent Janusz Cisek 

SZKO__A29 

Odwiedziny w pracowni w trakcie ćwiczeń multimedialnej w bibliotece:
p. J. Zarzeczny, p. J. Cisek,
p. I. Kutyła, p. M. Szumilak 

08.03.2003 r. Turniej Siatkarski Pań o Puchar Dyrektora SLO z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2003 roku w nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli spotkały się trzy żeńskie reprezentacje. Oto skład naszej drużyny: Irena Kutyła, Ewa Jaśkowska, Jolanta Kuryło, Ewa Hryniszyn, Monika Sawa, Marzena Pioruńska, Dorota Ciozda, Jolanta Łyczakowska i Joanna Figurniak. Mimo, że nasze panie nie wygrały turnieju, to liczy się zdrowa sportowa rywalizacja, świetna kondycja fizyczna uczestniczek zawodów i wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu. 

21.03.2003 r. Powitanie wiosny

Uroczystość miłego zaproszenia nowej pory roku, aby zapanowała na Ziemi, ogrzała wychłodzony świat i objęła swoją opieką wszystkie istoty ludzkie i zwierzęta, zorganizowali 21 marca 2003 roku uczniowie klasy trzeciej „a" SLO. Imprezę prowadził Szymon Iskra, któremu pomagali Paweł Zieliński, Bartek Czerwiak oraz koleżanki i koledzy z różnych klas liceum.

Po miłym powitaniu wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów i nauczycieli ZSO nr2 w Stalowej Woli przez Szymona, wystąpiły dziewczęta z zespołu „Paszteciki". Następnie odbył się konkurs przebierańców, który nie zainteresował zbyt wielu osób, gdyż uczestniczyli w nim na początku tylko reprezentanci wiejskiej służby zdrowia oraz dziewczyna z lizakiem. Gdy oni otrzymali nagrody, na scenie zjawili się spóźnieni uczestnicy konkursu. Ci również otrzymali od organizatorów drobne upominki.

W wesołym nastroju rozpoczął się konkurs wokalny, w którym zaprezentował się szkolny zespół TATU. Przerywnikiem stał się uczniowski wiersz o powitaniu wiosny, który został odczytany przez jednego z prowadzących imprezę. Rewelacją tej części konkursu okazał się występ brata Tomasza Żaka, który w mistrzowski sposób zinterpretował ulubiony utwór licealistów. Otrzymał za to maleńką gitarę w nagrodę i niesamowite brawa od uczniów.

Po szalonych słownych i muzycznych występach odbył się konkurs na najlepszą klasę. Do finału zostali dopuszczeni reprezentanci kilku wcześniej wybranych klas, którzy na starcie otrzymali po 1000 punktów i przystąpili do AWANTURY O KASĘ. Do rywalizacji przystąpili licealiści z klas: I „c”, I, „b”, I „a”,III „c". Walczyli w kilku konkurencjach, np. taniec, zadania logiczne, smak, licytacja, kalambury. Rywalizację zakończył taniec wszystkich uczestników konkursu. Wyniki zmagań między klasami przedstawiają się następująco:

 

 • 1 miejsce - I „b” LO
 • 2 miejsce - III „c” LO i l „a" LO
 • 3 miejsce - I „c” LO

 

Nagrody za świetną walkę otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

O godzinie 11:00 rozpoczął się mecz w siatkówkę między reprezentacjami nauczycieli i uczniów.

Sędzią została Paula Pieczonka z klasy IV „b” SLO. Pedagogów reprezentowali:

 • Marek Teśniarz,
 • Andrzej Brzeziński,
 • Mirosław Orłowski,
 • Janusz Figurniak,
 • Tomasz Koluch,
 • Joanna Figurniak.

Uczniowska drużyna to:

 • Paweł Rachwalski IV „a”,
 • Jakub Tofilski III „d”,
 • Marcin Posala I ,,d”,
 • Grzegorz Fraczek 3 „d”,
 • Hubert Wardach I „b”,
 • Damian Sekulski I „b”.

Wszyscy, to licealiści z Samorządowego LO. Mecz był bardzo wyrównany i wzbudzał ogromne emocje wśród widzów. Pierwszy set wygrała młodzież 25:13, drugi pedagodzy 25:17, trzeci również reprezentacja uczniów i tym samym zwyciężyli młodzi siatkarze. Wiosna została powitana na wesoło słownie i muzycznie oraz na sportowo. 

20.06.2008 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dzisiaj zakończył się kolejny rok szkolny w ZSO Nr 2. Był on pełen sukcesów naszych uczniów i ich nauczycieli. Już jutro zaczynają się WAKACJE. 

01.09.2008 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dzisiaj około sześć milionów uczniów rozpoczęło rok szkolny. Rok szkolny nie będzie przestrzegał wprowadzonego przez poprzedniego ministra edukacji Romana Giertycha obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego. Decyzja co do zachowania tego obowiązku leży w gestii Rady Rodziców.

Minister edukacji Katarzyna Hall zmniejszyła też listę obowiązkowych lektur, o m.in. powieści Henryka Sienkiewicza "Potop" i "Quo vadis", które zostały wpisane tylko na listę lektur uzupełniających. Został wprowadzony przepis, który przy nieusprawiedliwieniu nieobecności na ponad połowie lekcji będzie to traktował jako niespełnienie obowiązku szkolnego. 

26.09.2008r. Nadanie Samorządowemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia C.K. Norwida

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 mszą świętą w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. Podczas mszy świętej został poświęcony Sztandar Szkoły, po czym przy dźwiękach orkiestry, nastąpił przemarsz wszystkich uczestników do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

SZKO__A30 
 Pan dyrektor Marek Czopor z nowym sztandarem 

Cyprian Kamil Norwid był najczęściej zgłaszanym przez młodzież kandydatem na patrona liceum. Już trzy lata temu uczniowie klas II wystąpili z inicjatywą nadania szkole imienia właśnie tego poety. Przeprowadzona od 3 do 5 marca 2008r. ankieta potwierdziła poparcie większości uczniów dla tej propozycji. Następnie kandydatura Cypriana Kamila Norwida zyskała poparcie Rady Pedagogicznej, która uchwałą z dnia 11 marca 2008 roku, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, złożyła wniosek do Rady Miasta o nadanie imienia i wręczenie sztandaru. Rada Miasta Stalowej Woli przychyliła się do wniosku.  

14.10.2008r. Święto KEN

Tego dnia odbyła się Gala Nauczycieli ZSO Nr 2, na której uczniowie nagrodzili nauczycieli specjalnymi wyróżnieniami. Nagrodę dla Nauczyciela Roku dostała pani mgr Jolanta Łyczakowska

   

DO WAKACJI 2021 POZOSTAŁO

141

dni

14

godzin

31

minut

19

sekund

Najnowsze galerie