Logo

Samorządowe Liceum im. C.K. Norwida w Stalowej Woli

STALOWA SOWA

03
październik
2018

STALOWA SOWA

STALOWA SOWA

W projekcie w każdym roku szkolnym (2018/19 i 2019/2020) przewidziano realizację 12 typów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/19 jest prowadzona w szkołach  do 12 października 2018 r. Rodzic/opiekun prawny ucznia wypełnia Kartę Uczestnika Projektu i dwa Oświadczenia. Stosowne  dokumenty uczeń składa następnie u wychowawcy klasy.

W ramach Projektu przewidziano do realizacji wskazane poniżej bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, uczęszczających do szkół biorących udział w Projekcie:
PITAGORAS - koło zainteresowań z matematyki - m.in zadania/zagadki/ciekawostki, gry i szarady matematyczne, jajko Kolumba, przygotowanie do konkursów itp.
KASPAROW - szachowe koło zainteresowań
TRANSFORMERS - warsztaty konstrukcyjne - m.in. konstruowanie robotów w oparciu o klocki edukacyjne (np. LEGO Mindstorms itp.) z elementami tj. silnik/czujnik odległości/położenia itp.
LEONARDO - warsztaty z drukarką 3D
VOYAGER - koło zainteresowań z j.ang - m.in. interaktywne zadania, zabawy, gry dydaktyczne, symulacyjne w j.ang., przygotowanie do konkursów, spotkania z native speakerami
REKINY BIZNESU - warsztaty z przedsiębiorczości - m.in. savior-vivre
KOPERNIK - koło zainteresowań geograficzno-astronomiczne - m.in doświadczenia, eksperymenty geograficzne, marsz na orientację w terenie, praca z mapą i busolą, wyznaczanie azymutu, budowa układu słonecznego, wpływ kosmosu na życie na Ziemi, technologie kosmiczne i ich związek ze środowiskiem
EKSPERYMENT DARWIN - warsztaty rozwijające kompetencje z przyrody/biologii
EKSPERYMENT EINSTEIN - warsztaty z fizyki
EKSPERYMENT ATOM - warsztaty z chemii
TIKI-TAK! - warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe - m.in korzystanie z narzędzi TIK w szkole, domu, procesie uczenia się, możliwości techniczne mobilnej pracowni komputerowej obsługa sprzętu, rozwiazywanie problemów za pomocą TIK, bezpieczeństwo/zagrożenia w cyberprzestrzeni, cyberprzemoc, świat wirtualny a rzeczywisty, odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci.

Więcej informacji  na plakacie i w Regulaminie.

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

272

dni

6

godzin

3

minut

24

sekund

Najnowsze galerie